Project Description

Občina Železniki se bojuje z močnimi poplavami. V ta namen ministrstvo RS za okolje in prostorpredvideva izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti. Del tega je tudi spletna stran, ki vsebuje razlago, zakaj je sanacija potrebna in koristne informacije o fazah ukrepov, ki jih bodo izvedli. Na spletni strani so tudi vprašanja in odgovori, ki so ljudem v pomoč.