Project Description

Univerza v Mariboru pripravlja novost na področju šolstva. Njihovi študenti bodo lahko po novem kreditne točke zbirali tudi z obštudijskimi dejavnostmi. Posebnosti novega programa je naročnik želel študentom približati skozi krajšo animacijo, ki na hudomušen način hitro razloži dejstva. Hkrati študenta tudi usmeri na spletno stran, kjer dobi podrobnejše informacije o samem programu.